NEWS – POST

APA NEWSLETTER 2021#28 - Nové podmínky pro vstup do ČR, Drama Series Conference, EPI workshop - Evropská koprodukce

1. Nové podmínky pro vstup do ČR

S účinností od 23. 8. 2021 je platné nové ochranné opatření, které stanoví podmínky vstupu na území ČR. 
Přehlednou tabulku naleznete zde: 

With effect from 23 August 2021, a new protective measure is valid, which stipulates the conditions of entry into the territory of the Czech Republic.
You can find a clear table here:

Zároveň je aktualizováno Sdělení MZ ČR, kterým se vydává seznam zemí dle jejich míry rizika: cestovatelský semafor
 
Rádi bychom upozornili na novou skutečnost, že od 23.8.2021 se změnily podmínky vstupu u příjezdů z USA, které z kategorie země s nízkým rizikem nákazy (zelené) přešly rovnou do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červené). Změnil se také seznam zemí s extrémním rizikem nákazy.
 
Dobrou zprávou pro očkované filmaře je, že pro účely vstupu do ČR a přístup ke službám na území ČR lze dle platného opatření využít uznávané certifikáty o očkování z jiných zemí. Plně očkovaní držitelé Evropského certifikátu o očkování, resp. držitelé uznávaných certifikátů o očkování ze třetích zemí mohou z jakékoliv země přicestovat bez testu a bez podstoupení samoizolace, jen s vyplněným příjezdovým formulářem. Výjimka ke vstupu vydávaná pro oblast audiovize Fondem (ve spolupráci s Ministerstvem kultury) pro tyto očkované netřeba!
Seznam uznávaných certifikátů a podmínky jejich platnosti naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/.

At the same time, the Communication of the Ministry of Health of the Czech Republic is updated, which issues a list of countries according to their degree of risk: travel traffic light

We would like to draw attention to the new fact that as of August 23, 2021, the entry conditions for arrivals from the USA have changed, which moved directly from the category of countries with a low risk of infection (green) to the category of countries with a very high risk of infection (dark red). The list of countries at extreme risk of infection has also changed.

The good news for vaccinated filmmakers is that for the purposes of entering the Czech Republic and access to services in the Czech Republic, recognized vaccination certificates from other countries can be used according to the valid measure. Fully vaccinated holders of the European Certificate of Vaccination, resp. Holders of recognized vaccination certificates from third countries can arrive from any country without testing and without undergoing self-isolation, only with a completed entry form. An entry exemption issued for audiovisual by the Fund (in cooperation with the Ministry of Culture) is not necessary for these vaccinated!
The list of recognized certificates and the conditions of their validity can be found here: https://koronavirus.mzcr.cz/en/issuance-of-the-czech-version-of-the-european-covid-19-certificate/

2. Eurimages zve na „Drama Series Conference“ v Budapešti 

Eurimages společně s maďarským filmovým institutem a maďarským ministerstvem zahraničních věcí zve na konferenci na téma„zachování nezávislé produkce, diverzity a pluralismu v oblasti výroby TV seriálů v Evropě“ konanou v Budapešti od 30.září do 1.října 2021.

Cílem konference je prozkoumat potřebu nových mechanismů celoevropské veřejné finanční podpory televizních seriálů v různých fázích (vývoj, předprodukce nebo produkce) a nového právního rámce pro usnadnění koprodukcí mezinárodních televizních seriálů. Jinými slovy, je možné replikovat rámec, který úspěšně fungoval pro kinematografický průmysl? 

Zde odkaz na detailní program.

Svou účast prosím potvrďte do 6.září 2021 na: eurimages.series@coe.int

Do přihlašovacího emailu prosím uveďte také, zda se zúčastníte: on-line/on-site.

Pro více informací prosím kontaktujte pořadatele: eurimages.series@coe.int

3. EPI zve na workshop na téma: Evropská koprodukce - Právní a finanční aspekty 2021

 Producenti dnes při vstupu do koprodukčních projektů čelí komplexním výzvám. Workshop na téma: European Co-Production – Legal and Financial Aspects 2021 poskytne praktické tipy k úspěšné orientaci v neustále se měnícím prostředí koprodukce v Evropě i mimo ni. Přední filmoví a televizní experti a uznávaní evropští producenti představují nejmodernější případové studie a nabízejí exkluzivní pohledy na jejich práci.

Více informací včetně registrace/přihlášky naleznete zde.

Termín a místo konání28.-30. října v Budapešti
Early bird sleva200 EUR do 13. září!
Pro profesionály z vybraných zemí je k dispozici omezený počet stipendií.
Uzávěrka přihlášek je 13. září.
Online informační relace7. září v 19:00 SEČ přes Zoom, zdarma s registrací

Pokud máte nějaké dotazy týkající se workshopů nebo jiných školení EPI, neváhejte se obrátit na: dr@epi.mediajk@epi.media.

Omezený počet stipendií pro profesionály z České republiky je k dispozici také díky podpoře programu Kreativní Evropa - MEDIA v EU.

Podrobnosti najdete zde.