Grants

APA dlouhodobě realizuje Program na podporu účasti producentů na vzdělávacích programech. Asociace doporučuje konkrétní vzdělávací programy, při udělování podpory je upřednostňuje, je však otevřena i novým podnětům ze strany žadatelů. Podpora není udělována automaticky, výběr provádí představenstvo APA. Stipendia jsou udělována v maximální výši 50 % kurzovného, podmínkou je zaslání vyplněné žádosti včetně příloh. Uzávěrky žádostí v tomto roce jsou 30. dubna, 31. srpna a 20. prosince. Rozhodnutí o udělení finanční podpory obdrží žadatel do tří týdnů po uzávěrce, podpora je udělována zpětně jen ve výjimečných prípadech. Žádosti o stipendia se podávají naskenované na emailovou adresu apa@asociaceproducentu.cz

Application form (MS Word .doc)

Reports