AKTUALITY

APA NEWSLETTER #13

Dokument Analýza dopadů Covid 19 na audiovizuální průmysl a jejich možná řešení naleznete přímo ZDE.

APA NEWSLETTER #12

 1. Problematika jednatelů a jejich zařazení do kompenzačních balíčků.  Osoba, která je statutárním orgánem společnosti, ale nemá zároveň se společností uzavřenou pracovní smlouvu, nespadá do programu Antivirus. Osoba, která je statutárním orgánem společnosti a je zároveň i jejím zaměstnancem na základě pracovní smlouvy, patří do programu Antivirus (za splnění ostatních podmínek v programu uvedených). Osoba, která je statutárním orgánem společnosti a zároveň vykonává činnost jako OSVČ (živnostník, autor) může využít „Pětadvacítku“ pouze v případě, že jako statutární orgán společnosti nepobírá buď žádnou odměnu za výkon funkce nebo odměnu do výše 2.999,- Kč měsíčně. Pokud odměna za výkon funkce nedosahuje této výše, nevzniká povinná účast na nemocenském pojištění a neuplatn…

APA NEWSLETTER #11

                                                                                                                                                  V Praze dne 16. dubna 2020     Výjimka z nošení roušek pro herce a performery v oblasti audiovize, divadla, hudebních a dalších kulturních akcí     Velmi pozitivně vnímáme současný vývoj epidemie covid19 a úspěchy České republiky při jejím řešení. Kvitujeme vládní plán na postupné uvolňování restriktivních opatření, vč. možnosti konání kulturních akcí do 50 osob od 8. června 2020.    Chceme ale touto cestou upozornit na skutečnost, že výroba…

APA NEWSLETTER #10

1. Od včerejšího dne lze žádat o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ zde www.daneelektronicky.cz. OSVČ poškozené v souvislosti s koronavirovou pandemií mohou žádat o 25 tisícový příspěvek kompenzující problémy v období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Předpokládá se, že pokud by mimořádná opatření výrazněji přesáhla horizont 30. dubna, zákon by byl novelizován a výplata kompenzačního bonusu by pokračovala. 2. Zákaz vycestovat Od úterý 14. dubna budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a po návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a dále zůstat ve čtrnáctidenní karanténě.   3. Omezení maximální výše ú…

PROHLÁŠENÍ KOMUNIKAČNÍHO PRŮMYSLU A VÝZVA VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

Toto prohlášení komunikačního průmyslu, který reprezentuje roční obrat 170 miliard korun, je reakcí na dopady způsobená opatřením ke zvládnutí epidemie koronaviru na podnikatele a živnostníky pracující v komunikačním průmyslu. Dne 2.4. 2020 proběhla konference profesních organizací komunikačního průmyslu. Představitelé oborových organizací kvantifikovali očekávané dopady „koronavirové krize“ do tohoto průmyslového odvětví. Komunikace dosahuje obratu největších průmyslových odvětví v ČR, jako je například chemický průmysl. S ohledem na ekonomický význam i společenskou, informační úlohu komunikace, se níže podepsané profesní svazy obracejí na vládu České republiky s následujícím memorandem: Komunikační průmysl je hybnou silou ekonomiky – stimuluje nabídku i poptávku. V případě poklesu dojde dominovým efektem k …