AKTUALITY

The parellels of spanish Flu and Covid19 on Hollywood

The year was 1918. As World War I was ending, the Spanish Flu began ravaging the world. Within a year, it killed 675,000 Americans and 50 million worldwide — 10 million more than those who perished in the war. There are several parallels between the response to the Spanish Flu and COVID-19 in the U.S. In both cases, states of emergency were declared; all public places, including movie theaters and schools, were closed for months; and wearing face masks in public was recommended. The Spanish flu pandemic brought about cataclysmic changes in the film business, most of them orchestrated by Adolph Zukor. It led to the establishment of the studio system, which continues to dominate Hollywood, and vertical integration, with studios wrestling control over movie theaters from mom-and-pop owners. In an interview with Deadline, Hollywood historian William Mann, author of Tinseltown: Murder, Morphine, and Madness at the Dawn of Hollywood, which he and Kevin Murphy are adapting into a series for Spectrum Originals, talks about the Spanish flu pandemic’s profound impact on the film business, what big shakeups the current pandemic could bring (especially in theater ownership), and how long would it…

APA NEWSLETTER #9

Byl spuštěn Program Antivirus avizovaným příjmem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. O náhrady lze žádat prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz. Návod Jak, kdy a kde žádat o příspěvek na náhradu mezd jsme doplnili o video návod MPSV, který vás celým procesem provede. Ke zhlédnutí ZDE.   PODEJTO ZA MĚ – aneb jak podávat žádosti elektronicky i bez datové schránky Hospodářská komora spustila ve spolupráci se svými technologickými partnery iniciativu PODEJTO ZA MĚ. Ta umožní živnostníkům a podnikatelům elektronickou formu žádosti či podání vůči úřadům, ale i…

APA NEWSLETTER #8

1. Rada Fondu zrušila u výzvy na distribuci povinnost žádat 90 dní před premiérou.  Více info najdete na odkazu ZDE. 2. Malá kina se koronaviru nebojí, přesunula se online.  Na webové stránce www.vasekino.cz (Iniciativa Asociace provozovatelů kin  - APK ) je možné shlédnout film vašeho oblíbeného kina. „Z České republiky vytvoříme jedno velké virtuální jednosálové kino se stejným programem v pravidelných hracích profilech. Budeme tak simulovat provoz kina v obýváku. Prodej lístků bude probíhat on-line pomocí prodejních systémů jednotlivých kin,“ popsal smysl platformy duchovní otec a iniciátor projektu Martin Pošta, předseda Asociace provozovatelů kin. 3. V souvislosti se schváleným legislativním balíčkem ministryně spravedlnosti Marie Benešové HK zpracovala základní analýzu navržených změn s vý…

APA NEWSLETTER #7

Stále pro vás monitorujeme vyvíjející se situaci a přinášíme další informace. První část newsletteru se týká společností, které mají zaměstnance, druhá pak přináší ne příliš pozitivní zprávy týkající se žádostí do programu COVID II, který bude zahájen ve čtvrtek.   A. Produkční společnost mající zaměstnance: 1. Překážku v práci stačí zaměstnanci oznámit, nejlépe e-mailem. 2. Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance. 3. Při nemožnosti pracovat z provozních příčin (prostoj) náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 80 % z průměrného výdělku (pokud se nedostává herců či štábu, protože jsou v cizině, dodavatel nedodá zařízení potřebné pro natáčení nebo…

APA NEWSLETTER #6

OPATŘENÍ A POMOC PRO FIRMY A OSVČ Rádi bychom vás upozornili, že veškerá opatření a pomoc pro firmy a OSVČ jsou přehledně zpracované ve dvou materiálech na stránkách MPO. Ministerstvo dokumenty průběžně aktualizuje. Přesná a konkrétní podoba - tzn. paragrafované znění a metodika - by měla vzniknout 1. dubna. Tzn. jakkoliv jsou informace v tabulce platné a lze se jimi již řídit, přesné postupy budou jasné příští středu. Doporučujeme si jednotlivá opatření nastudovat již dnes, ale počítat s vládním upřesněním během příštího týdne.