AKTUALITY – ČLÁNEK

APA NEWSLETTER #20

1. Rada SFKMG vyhlásila 3 mimořádné výzvy
Mimořádné situace vyžadují mimořádná a rychlá řešení. Rada Státního fondu kinematografie připravila v reakci na situaci způsobenou epidemií COVID-19 tři mimořádné výzvy.
Žádosti bude možné podávat od 13. května. 
Celkově půjde na restart a podporu konkurenceschopnosti české kinematografie 92 milionů Kč.
Jsme rádi, že i APA byla součástí přípravy těchto 3 mimořádných výzev.
Velké díky patří Heleně Bezděk Fraňkové, Radě a i pracovníkům SFKMG za jejich pomoc a nasazení. 
Výzva k náhledu ZDE

2. Pravidla přeshraničního pohybu s účinností od 11.5. můžete najít ZDE na webu HK.

3. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že maximální cena za provedení testu na nemoc covid-19 bude 1674 Kč. 
Cenový předpis platí od dnešního dne.
Měli jsme pro vás do dnešního newsletteru připravený přehled vybraných laboratoří a jejich podmínky, ale na základě tohoto rozhodnutí ho musíme přepracovat a zašleme ho až od laboratoří zjistíme jak se regulace ceny na jejich službách a cenách odrazí.
 
4. Legislativní novinky

a. Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. (Sněmovní tisk 850) – návrh se s drobnými úpravami vrací ze Senátu do Poslanecké sněmovny, cílem je poskytnout kompenzační bonus společníkům s.r.o., předpokládá, že nárok budou mít společníci takových s.r.o., kde jsou jen dva společníci nebo více, ale všichni z jedné rodiny, podíl nesmí být představován kmenovým listem. Společník nesmí být účasten nemocenského pojištění vyjma z důvodu vztahu (ať již jako zaměstnanec nebo jednatel nebo obojí) ke své s.r.o. Kompenzační bonus pro společníky nebude vyplácen, pokud s.r.o. obdržela podporu z důvodu zaměstnaneckého vztahu společníka k s.r.o. (z programu Antivirus). Kompenzační bonus bude vyplácen finančními úřady stejně jako u OSVČ. Výše bonusu je 500,- Kč za kalendářní den,  bonusová období jsou tři, a to od 12. 3. do 30. 4. 2020, dále od 1. 5. do 8. 6. 2020 a od 9. 6. do 31. 8. 2020. Způsob podávání žádostí a formulář budou k dispozici na stránkách finanční správy po schválení. Odlišnost senátní verze spočívá v tom, že upřesňuje, jak se na bonusu bude podílet státní rozpočet a rozpočty územních samospráv. Upřesnění má význam, protože bonus je formálně definován jako záporná daň z příjmů fyzických osob, jejíž výnos se dělí mezi stát, kraje a obce. ·   

b. V návaznosti na probíhající zákonné změny a rozšíření sociální dávky ošetřovného pro zaměstnance dochází ke změnám i v zrcadlovém dotačním programu Ošetřovné pro OSVČ – žádat lze od 11. 5. 2020 do 7. 6. 2020 za měsíc duben. Výše 500,- Kč za den. Žádat může OSVČ na hlavní činnost, která z důvodu mimořádných opatření nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě mladší 13 let, nebo z důvodu péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), přičemž platí že děti/závislé osoby nemohou navštěvovat školu nebo sociální zařízení z důvodu jejich uzavření. Bez ohledu na počet dětí – závislých osob, lze žádat jen jednou. Jedná se o dotaci ministerstva průmyslu a obchodu, podrobné podmínky a formulář naleznete zde. Povinnou přílohou je potvrzení školy/dětského/sociálního zařízení o jeho uzavření. Žádost lze odeslat datovou schránkou nebo poštou.