AKTUALITY – ČLÁNEK

APA NEWSLETTER #25

Dobrý den,

Těší nás, že se natáčení v ČR rozbíhá, vracejí se k nám už i zahraniční štáby, rozjíždí se dlouhodobé projekty, vznikají nové reklamní spoty. V předchozích newsletterech jsme se vám snažili přinést informace potřebné k rozjezdu výroby, opatření bezpečnosti na place, pomoc s přeshraničním stykem, vzor čestného prohlášení.

Dnes jsme tady s dalším, logicky navazujícím, doporučením postupu při zjištění nákazy COV 2 u osoby, která se podílí na výrobě AVD. 

I když se všichni snažíme, aby k takové situaci nedošlo, bohužel se nedá tato možnost 100% eliminovat, a proto jsme připravili následující doporučení.
Každý výskyt nákazy posuzují hygienici individuálně, ale podařilo se nám vykomunikovat postup, který vám předkládáme. Byl konzultován jak s hygieniky, tak epidemiology včetně R. Maďara, který byl velmi nápomocen v hledání vhodné varianty jak postupovat.  

Pro to, aby doporučení fungovala a natáčení při výskytu nákazy nebylo uzavřeno, se předpokládá přísné dodržování H&S pravidel a postupů, ke kterým pak hygienická stanice přihlíží a bere je v potaz při jejich finálním verdiktu. Nepodceňujme proto tuto přípravu a její dodržování. Covid nezmizel. Jen disciplínou, nastavením a dodržováním pravidel se nám podaří udržet natáčení v běhu a rozjet AVD průmysl naplno.

Evropský institut bezpečnosti filmových projektů je k dispozici vám v případě potřeby pomoct pravidla nastavit.

Zde najdete doporučení v českémanglickém jazyce.