ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

CZ EN
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

Bezpečný film


APA společně s Evropským institutem bezpečnosti filmových projektů nechala vypracovat tento dokument, který může sloužit jako vhled do celkové problematiky bezpečnosti práce a přináší producentům a jejich výkonným producentům či vedoucím výroby stručný přehled o zákonných povinnostech a současně poskytuje návod na aplikaci těchto pravidel právě na natáčení v podobě tzv. best practise.


Dokument „Bezpečný film“ ke stažení - česká verze [ zde ]

Dokument „Bezpečný film“ ke stažení - anglická verze [ zde ]