ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

CZ EN
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

Asociace producentů v audiovizi

silný hlas nezávislé audiovizuální tvorby

Naše poslání: 

  • kultivujeme audiovizuální prostředí
  • pomáháme audiovizuálnímu průmyslu růst
  • aktivně se podílíme na formování pracovních podmínek ve filmovém průmyslu v ČR
  • podporujeme vzdělávání
  • chráníme zájmy svých členů a celé audiovize
  • budujeme silná partnerství
  • dlouhodobě hájíme prestiž a pozici českých nezávislých producentů v českém i mezinárodním kontextu
  • jsme platformou pro zprostředkování informací napříč obory
  • posilujeme prezentaci českých producentů v zahraničí
  • dbáme na profesionalitu českého filmového prostředí

O Asociaci:

Asociace producentů v audiovizi (APA) byla založena v roce 1994 a sdružuje producenty a produkční společnosti jak z oblasti českého hraného, dokumentárního a animovaného filmu, tak z oblasti filmového servisu, reklamy a televizní tvorby.

Hlavním cílem činnosti asociace je ochrana a prosazování zájmů nezávislých producentů, jednání s profesními svazy, ochrannými autorskými organizacemi či orgány státní správy.Společná iniciativa členů APA směřuje organizaci k co nejefektivnějšímu fungování APA je důkazem toho, že v kritických momentech (např. jednání o Zákonu o audiovizi) fungovala jako hlavní iniciátor a facilitátor napříč filmovými obory.

Za čtvrtstoletí existence se APA stala pevnou součástí českého audiovizuálního prostoru, což představuje silný závazek. Proto se i v dalších letech chceme zasadit o stabilitu a rozvoj, posílení mezinárodní konkurenceschopnosti a udržení svobodné a nezávislé audiovizuální tvorby.

V současné době má APA 148 členů.

VÝKONNÉ ORGÁNY A STANOVY

Představenstvo
VRATISLAV ŠLAJER
VRATISLAV ŠLAJER
předseda
Bionaut
PETRA ONDŘEJKOVÁ
PETRA ONDŘEJKOVÁ
místopředsedkyně
AMAZING PRODUCTION
FILIP BOBIŇSKI
FILIP BOBIŇSKI
DRAMEDY PRODUCTIONS
MICHAL PODHRADSKÝ
MICHAL PODHRADSKÝ
ANIMATION PEOPLE
PAVEL PICEK
PAVEL PICEK
ARMADA FILMS
RADOVAN SÍBRT
RADOVAN SÍBRT
PINK PRODUCTIONS
PAVEL STRNAD
PAVEL STRNAD
NEGATIV
JIŘÍ KONEČNÝ
JIŘÍ KONEČNÝ
ENDORFILM
ONDŘEJ ZIMA
ONDŘEJ ZIMA
EVOLUTION FILMS
RADOMÍR DOČEKAL
RADOMÍR DOČEKAL
MILK AND HONEY FILMS
Etická komise
MAREK NOVÁK
MAREK NOVÁK
předseda etické komise
JAROMÍR KALLISTA
JAROMÍR KALLISTA
JARMILA POLÁKOVÁ
JARMILA POLÁKOVÁ
ALICE ZÁRUBOVÁ TABERY
ALICE ZÁRUBOVÁ TABERY
ONDŘEJ TROJAN
ONDŘEJ TROJAN

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V APA

Členem sdružení může být výrobce nebo producent audiovizuálních děl – fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo nebo bydliště v České republice, která souhlasí se stanovami sdružení. Za producenta se pro účely těchto stanov považují osoby, které producentsky iniciují přípravu a zajišťují výrobu audiovizuálních děl. O přijetí za člena sdružení rozhoduje valná hromada na návrh nejméně tří členů sdružení. Pro více informací kontaktujte, prosím, výkonného ředitele.

ORGANIZACE VZEŠLÉ Z INICIATIVY APA

České filmové centrum – ČFC bylo založeno z iniciativy APA v roce 2002 a bylo spravováno a financováno asociací do roku 2004.

České filmové centrum

Ceny české filmové kritiky – v roce 2012 vznikly ve spolupráci s českými filmovými publicisty, APA a ČFK

Ceny české filmové kritiky

kancelář Czech Film Commission – CFC / Česká filmová komise byla založena z iniciativy APA v roce 2004

Česká filmová komise

Česká filmová komora – ČFK - vznikla v roce 2003, na jejím založení se podílela APA. Z APA byla v roce 2018 činnost ČFK zastavena a začala její transformace do České audiovizuální komory – ČAVK.

Česká filmová komora