ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

CZ EN
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

PARTNERSTVÍ / PODPOROVANÉ PROJEKTY

Je nám ctí dlouhodobě podporovat následující mezinárodní i domácí subjekty a filmové akce

MIDPOINT
ACE
MFDF JIHLAVA
CINERGY
FAMUFEST
CREATOOLA
CEE ANIMATION FORUM
SCAID
DOK.INCUBATOR
EAST DOC PLATFORM
INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU