ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

CZ EN
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY


Počínaje letošním rokem představenstvo APA každoročně jmenuje do Síně slávy producenty, kteří dosáhli významných úspěchů se svými filmovými a televizními projekty a/nebo se zasloužili o rozvoj producentské profese a svým jednáním vždy upevňovali její kredit a/nebo se významným způsobem podíleli na činnosti Asociace producentů v audiovizi. O uvedení do Síně slávy rozhoduje hlasováním představenstvo APA.


Jako první bude do Síně slávy uveden producent, první předseda APA Jiří Ježek, a to v rámci APA Párty na 56. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 3. 7. 2022. V pondělí 4.7. od 15:00 v KVIFF.TV Parku promítneme krátký dokument o panu Ježkovi a poté  s ním bude následovat debata.


APA Producentská síň slávy - Jiří Ježek - medailonAPA Producentská síň slávy - Jiří Ježek - dokumentOficiální uvedení producenta Jiřího Ježka do Producentské síně slávy.