ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

CZ EN
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

APA se dlouhodobě věnuje komunikaci s regionálními filmovými kancelářemi a mapuje regionální dotace do audiovize. Aktivně se snažíme podporovat vznik pravidelných grantových programů a konzultujeme jejich podmínky tak, aby co nejlépe odpovídali potřebám našich členů.

V současnosti fungují filmové kanceláře ve všech krajích kromě Prahy. Fungují dva regionální filmové fondy (Praha a Brno s Jihomoravským krajem). V dalších 6 krajích jsou zřízené dotační programy (Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Královehradecký, Moravskoslezský, Zlínský). Ve zbylých krajích lze žádat individuální dotace.

Seznam regionálních Film Office a dotačních programů včetně kontaktů naleznete ZDE.

Aktuální informace o otevřených výzvách pak budeme průběžně rozesílat prostřednictvím newsletteru a najdete je také níže:

(aktualizováno 27. 3.) 

Blíží se uzávěrka výzvy na podporu výroby u Jihomoravského nadačního filmového fondu. Ten přijímá žádosti o dotaci do 2. 4. včetně. Žádat je možné na výrobu hraných, dokumentárních a animovaných filmů pro kina i pro televize a online vysílání. Celková alokace je 18.400.000 Kč. Maximální výše dotace pro jeden projekt 5.000.000 Kč.

V současnosti je otevřený grantový program v Plzeňském kraji s alokací 6.500.000 Kč. Žádosti je možné podávat do 15. 4. 

Nový program chystá také Vysočina Tourism. Pro vybrané filmové projekty, které v kraji vzniknou do konce letošního roku, má připravenou alokaci 1.000.000 Kč. Podpora se týká i studentských filmů. Detaily programu budou zveřejněny během dubna. Již teď můžete vaše projekty konzultovat s filmovou komisařkou kraje Vysočina Eliškou Rodovou.

Registrovat se můžete také do programu Jihočeského kraje. Ten funguje druhým rokem a kopíruje systém filmových pobídek. Z nákladů utracených v kraji vrací žadatelům 30%. Nejprve je zde nutné provést registraci připravovaného projektu.

Tento rok jsou v přípravě také dva nové velké programy v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Oba budou průběžné, disponovat budou dohromady téměř 100 mil. Kč a podmínky pro jejich využití se v tuto chvílí ve spolupráci s APA finálně upravují. Tzv. Závazné pokyny, kterými se programy budou řídit, ještě tedy projedou revizí, která rozšíří okruh potenciálních žadatelů. Finální znění podmínek a informace o tom, kdy je možné začít podávat žádosti, vám budeme sdílet v nadcházejících newsletterech.

Na sklonku loňského roku proběhlo setkání producentů a představitelů regionálních filmových kanceláří Praze. V rámci akce proběhly také dvě diskuse, které se věnují spolupráci producentů, komisařů a lokačních nebo regionální podpoře audiovize. 

Záznam z obou diskusí najdete na YouTube kanálu APA zde zde.