ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

CZ EN
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

APA se dlouhodobě věnuje komunikaci s regionálními filmovými kancelářemi a mapuje regionální dotace do audiovize. Aktivně se snažíme podporovat vznik pravidelných grantových programů a konzultujeme jejich podmínky tak, aby co nejlépe odpovídali potřebám našich členů.

V současnosti fungují filmové kanceláře ve všech krajích kromě Prahy. Fungují dva regionální filmové fondy (Praha a Brno s Jihomoravským krajem). V dalších 6 krajích jsou zřízené dotační programy (Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Královehradecký, Moravskoslezský, Zlínský). Ve zbylých krajích lze žádat individuální dotace.

Seznam regionálních Film Office a dotačních programů včetně kontaktů naleznete ZDE (xls) nebo ZDE (pdf).

Aktuální informace o otevřených výzvách pak budeme průběžně rozesílat prostřednictvím newsletteru a najdete je také níže:

(aktualizováno 10. 5.) 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje v dubnu schválilo definitivní podobu nového dotačního programu na podporu audiovize.
Výzva se otevře 3. 6. a od té doby bude možné žádat nejen na připravované projekty, ale také zpětně na projekty, jejichž realizace započala po 1. 4. 2023.
Alokace činí necelých 50.000.000 Kč, program je průběžný a o podpoře se rozhoduje na základě vstupních kritérií jako je potvrzené financování projektu, potvrzení distributora nebo vysílatele apod. Program je otevřený pro celovečerní hrané a dokumentární filmy pro kina a také pro AVD pro online a TV vysílání. Jednou z povinných příloh žádosti je i potvrzení o konzultaci se zástupci filmové kanceláře Ústeckého kraje. Ti budou k dispozici 6. 6. od 10:00 v Praze pro cca 25 žadatelů. Osobní konzultace jsou nutné především z toho důvodu, že program je součástí Operačního programu Spravedlivá transformace EU a řada věcí je zde řešena jinak, než u standardních filmových dotací.
V případě vašeho zájmu o konzultaci či o podrobnosti k programu, kontaktujte Barboru Hyškovou (hyskova.b@kr-ustecky.cz).     

Dále se blíží uzávěrka registrací projektů, které se chystají žádat o podporu natáčení v Jihočeském kraji. Podmínky programu najdete zde. Žádat je možné na výrobu hraných a dokumentárních filmů pro kina i projekty pro televizní a online vysílání. Program je postavený podobně jako pobídkový systém – žadatel tedy dostává zpátky část prostředků, které v Jihočeském kraji utratil. Stejně jako loni se jedná o 30 % uznatelných nákladů.
Uzávěrka registrací je 31. 5. 2024. Od 1. 6. pak půjde podat žádost a vyúčtovat projekty, které se již realizovaly. 

Nový program podpory výroby audiovizuálních děl zveřejnila také Vysočina Tourism. Celková alokace je 1.000.000 Kč a prostředky musejí být utraceny do konce letošního roku. Nejedná se o dotační program, ale Vysočina Tourism za žadatele může uhradit náklady na ubytování nebo na pronájem lokací. Program je tedy vhodný spíše pro menší filmové produkce a je otevřený i pro studentské filmy. Opět je zde nutná individuální konzultace s filmovou komisařkou Eliškou Rodovou (mobil: + 420 737 800 671; eliska.rodova@vysocinatourism.cz).

Na sklonku loňského roku proběhlo setkání producentů a představitelů regionálních filmových kanceláří Praze. V rámci akce proběhly také dvě diskuse, které se věnují spolupráci producentů, komisařů a lokačních nebo regionální podpoře audiovize. 

Záznam z obou diskusí najdete na YouTube kanálu APA zde zde.