ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

CZ EN
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

STIPENDIA

APA nejen dlouhodobě zastupuje zájmy svých členů, funguje jako informační zdroj napříč audiovizuálních sektorem, ale dbá také na kultivovanost českého audiovizuálního prostředí.

Profesionalitu a vzdělanost v producentském oboru APA podporuje prostřednictvím finančních stipendií/dotací pro producenty. Na podnět samotných producentů vznikl „Program na podporu účasti producentů na vzdělávacích programech“ a oficiálně funguje od roku 2013


  • Podpora není udělována automaticky, výběr provádí představenstvo APA. Stipendia jsou udělována až do výše 50 % kurzovného (avšak v maximální výši 1.000 EUR). O stipendium mohou žádat i studenti filmových škol nebo producenti, jež nejsou členem APA. Podmínkou je zaslání vyplněné žádosti včetně příloh. Uzávěrky žádostí v tomto roce jsou 30. dubna, 31. srpna a 20. prosince. Rozhodnutí o udělení finanční podpory obdrží žadatel do 14 dnů po rozhodnutí představenstva, stipendium je udělováno na kurzovné, které probíhá v kalendářním roce podání žádosti.
  • Žádosti o stipendia se podávají naskenované na emailovou adresu apa@asociaceproducentu.cz
  • Po absolvování vzdělávacího programu je povinností stipendisty předložit závěrečnou zprávu, která je následně zveřejněna na webu APA.